omtrent Karim Derijst

CLB:


Mijn eerste professionele stappen zette ik in het PMS (nu CLB)  in Oudenaarde.

Ik werd als psycholoog voor het secundair onderwijs aangesteld in het consultatiekabinet van Herzele.

Ik deed er testings, begeleiding van de laatstejaars en individuele gesprekken.

 


Bijzondere jeugdzorg:


Daarna ging ik aan de slag in vzw Steevliet in Melle, een residentiële instelling binnen de Bijzondere Jeugdzorg.

Ik ben er ongeveer 10 jaar gebleven om dan over te stappen naar het onderwijs.

 


Onderwijs:


Ik ben ongeveer 25 jaar actief in het onderwijs. Ik geef 'Psychologie & Pedagogiek' en 'Pedagogisch handelen'.

Daarnaast coördineer en begeleid ik stages binnen de zorg..
Zelfstandige praktijk:


Mijn praktijk heb ik meer dan 20 jaar geleden opgestart.

Zie ook www.karimderijst.be.Cliëntoverleg:


Daarnaast ben ik actief als Externe Voorzitter binnen het Cliëntoverleg Integrale Jeugdzorg.

Bij complexe begeleidingsdossiers roept de Externe Voorzitter de betrokken hulpverleners bijeen en probeert hij samen met hen de hulpverlening te optimaliseren.

Aanvragen gebeuren via www.jongerenwelzijn.be 

 

Copyright © All Rights Reserved