Waarvoor kan je in mijn praktijk terecht?

Waarvoor kan je in mijn praktijk terecht?

 

 

Psychologisch advies

Soms heeft de cliënt genoeg aan één gesprek, wilt hij/zij gewoon eens met een neutrale peroon over iets praten en/of advies inwinnen.

Dit is geen echte psychologische begeleiding, maar wel psychologische raadpleging of advies.

Het kan zijn dat de cliënt later nog eens terug komt, maar zonder een vaste frequentie.

 

 

Psychologische begeleiding

Bij een psychologische begeleiding is er wel een regelmaat in de frequentie van de gesprekken.

Er kan dan ook grondiger gewerkt worden aan de thema's die ter sprake komen.

De frequentie kan wekelijks zijn, 14-daags, of zoals het tussen de cliënt en de therapeut wordt afgesproken.

Vaak is de begeleiding in het begin intensiever (bijvoorbeeld: wekelijks) en wordt op een bepaald ogenblik overgegaan naar een minder frequente begeleiding (bijvoorbeeld: om de 3 weken).

 

 

Coaching

De cliënt kan vragen hem te coachen, te begeleiden bij een concrete gebeurtenis.

Deze kan zich situeren in het sportgebeuren, studie, loopbaan, ...

 

 

Vorming

Vorming kan individueel of in groep.

Soms wilt iemand die geïnteresseerd is in psychologische of pedagogische onderwerpen feedback zodat het leerproces intensiever wordt.

Er kan ook vorming gegeven worden aan een groep. Er worden op voorhand duidelijke afspraken gemaakt over verwachtingen en voorwaarden.

 

Voorbeelden van onderwerpen:

  • Straffen en belonen
  • Je kinderen zijn niet je vrienden
  • Valkuilen in een relatie
  • ...

 

 

 

De cliënt beslist steeds zelf of er een nieuwe afspraak wordt gemaakt en hoeveel tijd er tussen 2 afspraken wordt gelaten.

Er wordt dus niet gewerkt met een soort van 'contract' dat aan de cliënt verplichtingen oplegt.

Betaling gebeurt steeds per sessie op het einde van het gesprek.

Volledige discretie wordt gewaarborgd. Zo is een discrete parking naast het huis en gebeurt de planning zo dat cliënten mekaar niet tegenkomen. De cliënt wordt buiten gelaten terwijl de volgende cliënt in de wachtzaal wacht.

 

 

 

 

 

 

Meest behandelde problemen:

 

  • Relatieproblemen
  • Opvoedingsproblemen
  • Depressies
  • Angsten
  • Zelfbeeldproblemen

 

Vaak echter zijn er meerdere problemen die mekaar beïnvloeden. Problemen doen immers dikwijls nieuwe problemen ontstaan....

 

Bureel:

De cliënt wordt ontvangen in een huislijke sfeer.

Therapeut en cliënt zitten tegenover mekaar in een zetel.

Er wordt iets te drinken aangeboden.

Wachtzaal:

De deur naar de gang wordt gesloten zodat cliënten mekaar niet zien.

Bureel:

Uiteraard bevindt zich ook een bureelmeubel in de ruimte.

Dit wordt echter niet gebruikt om met de cliënt in gesprek te gaan.

Soms moet de therapeut voor de cliënt iets opzoeken of afprinten.

 

 

Wachtzaal:

Naast de wachtzaal is er tevens een toilet voor de cliënten. Dit is bereikbaar via de wachtzaal.

Copyright © All Rights Reserved