Waarvoor kan je in mijn praktijk terecht?

Waarvoor kan je in mijn praktijk terecht?Psychologisch advies


Soms heeft de cliënt genoeg aan één gesprek, wilt hij/zij gewoon eens met een neutrale peroon over iets praten en/of advies inwinnen.


Dit is geen echte psychologische begeleiding, maar wel psychologische raadpleging of advies. Het kan voor de cliënt wel belangrijk zijn om éénmalig met een externe te praten.


Het kan zijn dat de cliënt later nog eens terug komt, maar zonder een vaste frequentie.Psychologische begeleiding


Bij een psychologische begeleiding is er wel een regelmaat in de frequentie van de gesprekken.Zo kan er grondiger gewerkt worden rond de thema's die ter sprake komen.


De frequentie kan wekelijks zijn, 14-daags, of zoals het tussen de cliënt en de therapeut wordt afgesproken.


Vaak is de begeleiding in het begin intensiever (bijvoorbeeld: wekelijks) en wordt op een bepaald ogenblik overgegaan naar een minder frequente begeleiding (bijvoorbeeld: om de 3 weken).Coaching


De cliënt kan vragen hem te coachen, te begeleiden bij een concrete gebeurtenis. Deze kan zich situeren in het sportgebeuren, studie, loopbaan, ...Meest behandelde problemen:


  • Relatieproblemen
  • Opvoedingsproblemen
  • Depressies
  • Angsten
  • Zelfbeeldproblemen


Vaak echter zijn er meerdere problemen die mekaar beïnvloeden. Problemen doen immers dikwijls nieuwe problemen ontstaan....
Praktische afspraken


Er wordt nooit iets opgelegd. De cliënt blijft steeds de touwtjes in handen houden en beslist of er een niewe afspraak komt en op welke termijn. Er wordt dus NIET gewerkt met een soort van contract dat de cliënt verplicht een langer engagement aan te gaan. de cliënt kan altijd stoppen.


Betaling gebeurt steeds per consult en op het einde van het gesprek. Een consult duurt 1 uur en kost 60€.


Volledige discretie wordt gewaarborgd. Zo is een discrete parking naast het huis en gebeurt de planning zo dat cliënten mekaar niet tegenkomen. De cliënt wordt buiten gelaten terwijl de volgende cliënt in de wachtzaal wacht. 

 

Bureel:

De cliënt wordt ontvangen in een huislijke sfeer.

Therapeut en cliënt zitten tegenover mekaar in een zetel.

Er wordt iets te drinken aangeboden.

Wachtzaal:

De ingang van de  praktijk is gescheiden van de privéingang. Er is een afgesloten wachtzaal. 

Bureel:

Uiteraard bevindt zich ook een bureelmeubel in de ruimte.

Dit wordt echter niet gebruikt om met de cliënt in gesprek te gaan.

Soms moet de therapeut voor de cliënt iets opzoeken of  afprinten.Wachtzaal:

Volle discretie. Cliënt ontmoeten mekaar niet.

Er is rechts van het huis ook een parking voor 4 voertuigen. Deze zijn voor het voorbijgaand verkeer niet te zien. 

Copyright © All Rights Reserved